Thẻ nhớ SIMATIC s7-300

730.000 đ 1.351.000 đ (803.000 đ inc tax)
15 item(s)

SIMATIC S7, Micro Memory C 6ES7953-8LF31-0AA0

6ES7953-8LF31-0AA0

SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 64 KB

Brand: Siemens AG
Made in: Đức
5.840.000 đ 10.782.000 đ (6.424.000 đ inc tax)

SIMATIC S7, Micro Memory C 6ES7953-8LM31-0AA0

6ES7953-8LM31-0AA0

SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 4 MB

Brand: Siemens AG
Made in: Đức
1.400.000 đ 2.590.000 đ (1.540.000 đ inc tax)
14 item(s)

SIMATIC S7, Micro Memory C 6ES7953-8LG31-0AA0

6ES7953-8LG31-0AA0

SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 128 KB

Brand: Siemens AG
Made in: Đức
4.780.000 đ 8.824.000 đ (5.258.000 đ inc tax)
3 item(s)

SIMATIC S7, Micro Memory C 6ES7953-8LL31-0AA0

6ES7953-8LL31-0AA0

SIMATIC S7, Micro Memory Card P. S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 2 MB

Brand: Siemens AG
Made in: Đức
7.290.000 đ 13.450.000 đ (8.019.000 đ inc tax)
12 item(s)

SIMATIC S7, Micro Memory C 6ES7953-8LP31-0AA0

6ES7953-8LP31-0AA0

SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 8 MB

Brand: Siemens AG
Made in: Đức
3.340.000 đ 6.155.000 đ (3.674.000 đ inc tax)
7 item(s)

SIMATIC S7, Micro Memory C 6ES7953-8LJ31-0AA0

6ES7953-8LJ31-0AA0

SIMATIC S7, Micro Memory Card for S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 512 KB

Brand: Siemens AG
Made in: Đức