SB 1221 digital input modules

910.000 đ 1.540.000 đ (1.001.000 đ inc tax)
53 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7221-3BD30-0XB0

6ES7221-3BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Digital input SB 1221, 4 DI, 24 V DC 200 kHz, Sourcing input

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.03 Kg
1.540.000 đ (1.694.000 đ inc tax)

SIMATIC S7-1200 6ES7221-3AD30-0XB0

6ES7221-3AD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Digital input SB 1221, 4 DI, 5V DC 200kHz, Sourcing input

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.04 Kg