SM 1231 analog input modules

5.170.000 đ 8.783.000 đ (5.687.000 đ inc tax)
5 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HF32-0XB0

6ES7231-4HF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign or (13 bit ADC)

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.21 Kg
5.170.000 đ 8.783.000 đ (5.687.000 đ inc tax)
7 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-5ND32-0XB0

6ES7231-5ND32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, +/-1.25 or 0-20 mA/4-20 mA, 15 bit+sign bit

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.16 Kg
3.180.000 đ 5.395.000 đ (3.498.000 đ inc tax)
3 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HD32-0XB0

6ES7231-4HD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC)

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.17 Kg