SIPLUS CPU 1215C

S7-1200 - CPU 1215FC

Thêm bộ nhớ, một cổng Ethernet bổ sung và đầu ra tương tự so với CPU 1214FC

 • 2 biến thể khác nhau có sẵn
  CPU 1215FC DC / DC / DC
  CPU 1215FC DC / DC / Relais
 • Bộ nhớ công việc 150 KB / Bộ nhớ tải 4 MB
 • 6 quầy nhanh với tối đa. 100 kHz
 • 2 cổng Ethernet công nghiệp có tích hợp công tắc
 • Với 14 DI / 10 DQ và 2 AI / 2AQ tích hợp
 • Có thể mở rộng bằng cách:
  - 1 bảng tín hiệu (SB)
  - 8 mô đun tín hiệu tiêu chuẩn hoặc không an toàn (SM)
  - 3 mô đun truyền thông (CM)

28.623.000 đ (31.485.300 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1HG40-4XB0

6AG1215-1HG40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/relay for medial exposure with conformal coating based on 6ES7215-1HG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.47 Kg
31.781.000 đ (34.959.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1HG40-5XB0

6AG1215-1HG40-5XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/relay -40...+60°C with conformal coating Signal board usable based on 6ES7215-1HG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET "ports, onboard I/O: ""14 DI 24 V" "DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10" V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.48 Kg
34.979.000 đ (38.476.900 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1BG40-2XB0

6AG1215-1BG40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/relay -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7215-1BG40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET Port,onboard I/O: 14 DI 24 VDC 10 DO relay 2 A 2 AI 0-10 VDC 2 AO 0-20 mA DC Power supply: 85-264V AC @ 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.5 Kg
35.611.000 đ (39.172.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1HG40-2XB0

6AG1215-1HG40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/relay -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7215-1HG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.47 Kg
28.623.000 đ (31.485.300 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1AG40-4XB0

6AG1215-1AG40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC with conformal coating based on 6ES7215-1AG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO 24 V DC 0.5 A 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.45 Kg
36.006.000 đ (39.606.600 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1AG40-2XB0

6AG1215-1AG40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7215-1AG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO 24 V DC 0.5 A 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.45 Kg
31.031.000 đ (34.134.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1BG40-5XB0

6AG1215-1BG40-5XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/relay -40...+60°C with conformal coating based on 6ES7215-1BG40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET "ports onboard I/O: ""14 DI 24 V" "DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10" V DC, 2 AO 0-20 mA DC Power supply: AC 85-264 V AC @ 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.52 Kg
32.097.000 đ (35.306.700 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1AG40-5XB0

6AG1215-1AG40-5XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC -40...+60°C with conformal coating based on 6ES7215-1AG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET "ports, onboard I/O: ""14 DI 24 V" "DC; 10 DO 24 V DC;"" 2 AI 0-10 V" DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.47 Kg
28.623.000 đ (31.485.300 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1215-1BG40-4XB0

6AG1215-1BG40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/relay for medial exposure with conformal coating based on 6ES7215-1BG40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO relay 2 A 2 AI 0-10 V DC 2 AO 0-20 mA DC Power supply: 85-264V AC @ 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.5 Kg