SIPLUS CPU 1214C

S7-1200 - CPU 1214FC

Nhiều bộ nhớ hơn và nhiều khả năng mở rộng hơn so với CPU 1212FC

 • 2 biến thể khác nhau có sẵn
  CPU 1214FC DC / DC / DC
  CPU 1214FC DC / DC / Relais
 • Bộ nhớ công việc 125 KB / Bộ nhớ tải 4 MB
 • 6 quầy nhanh với tối đa. 100 kHz
 • Với 14 DI / 10 DQ và 2 AI tích hợp
 • Có thể mở rộng bằng cách:
  - 1 bảng tín hiệu (SB)
  - 8 mô đun tín hiệu tiêu chuẩn hoặc không an toàn (SM)
  - 3 mô đun truyền thông (CM)

18.911.000 đ (20.802.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1AG40-4XB0

6AG1214-1AG40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC for medial exposure with conformal coating based on 6ES7214-1AG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.41 Kg
18.911.000 đ (20.802.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1BG40-4XB0

6AG1214-1BG40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relay for medial exposure with conformal coating based on 6ES7214-1BG40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC @ 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.49 Kg
18.911.000 đ (20.802.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1HG40-4XB0

6AG1214-1HG40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/relay for medial exposure with conformal coating based on 6ES7214-1HG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.45 Kg
21.082.000 đ (23.190.200 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1BG40-5XB0

6AG1214-1BG40-5XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relay -40...+60°C with conformal coating Signal board usable based on 6ES7214-1BG40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: "14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A;" 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC @ 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.49 Kg
24.004.000 đ (26.404.400 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1AG40-2XB0

6AG1214-1AG40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC -40....+70°C with conformal coating based on 6ES7214-1AG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.41 Kg
21.082.000 đ (23.190.200 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1AG40-5XB0

6AG1214-1AG40-5XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC -40...+60°C with conformal coating based on 6ES7214-1AG40-0XB0 signal board usable. compact CPU, "DC/DC/DC, onboard I/O: ""14 DI" "24 V DC; 10 DO 24 V DC;"" 2 AI" 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.41 Kg
21.082.000 đ (23.190.200 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1HG40-5XB0

6AG1214-1HG40-5XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/relay -40...+60°C with conformal coating Signal board usable based on 6ES7214-1HG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: "14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2" "A; 2 AI 0-10 V DC, Power" supply: AC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.45 Kg
24.004.000 đ (26.404.400 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1BG40-2XB0

6AG1214-1BG40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relay -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7214-1BG40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC @ 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.49 Kg
24.004.000 đ (26.404.400 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1214-1HG40-2XB0

6AG1214-1HG40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/relay -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7214-1HG40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC 10 DO relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.45 Kg