SIPLUS CPU 1212C

S7-1200 - CPU 1212FC

 • 2 biến thể khác nhau có sẵn
  CPU 1212FC DC / DC / DC
  CPU 1212FC DC / DC / Relais
 • Bộ nhớ công việc 100 KB / Bộ nhớ tải 2 MB
 • 4 quầy nhanh với tối đa. 100 kHz
 • Với 8 DI / 6 DQ và 2 AI tích hợp
 • Có thể mở rộng bằng cách:
  - 1 bảng tín hiệu (SB)
  - 2 mô đun tín hiệu tiêu chuẩn hoặc không an toàn (SM)
  - 3 mô đun truyền thông (CM)

15.871.000 đ (17.458.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1212-1BE40-2XB0

6AG1212-1BE40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/relay -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7212-1BE40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, Power supply: 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.42 Kg
15.871.000 đ (17.458.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1212-1AE40-2XB0

6AG1212-1AE40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7212-1AE40-0XB0 . compact "CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: ""8" "DI 24 V DC;"" ""6 DO 24 V DC;"" 2" AI 0-10 V DC, Power supply: 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.36 Kg
12.515.000 đ (13.766.500 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1212-1HE40-4XB0

6AG1212-1HE40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/relay for medial exposure with conformal coating based on 6ES7212-1HE40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO relay 2A 2 AI 0-10 V DC Power supply: 20.4-28.8 V DC Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.35 Kg
12.515.000 đ (13.766.500 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1212-1BE40-4XB0

6AG1212-1BE40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/relay for medial exposure with conformal coating based on 6ES7212-1BE40-0XB0 . compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO relay 2A 2AI 0-10 V DC Power supply: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.39 Kg
15.871.000 đ (17.458.100 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1212-1HE40-2XB0

6AG1212-1HE40-2XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/relay -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7212-1HE40-0XB0 . onboard "I/O: ""8 DI 24 V DC; 6 DO relay" "2 A;"" 2 AI 0-10 V DC, Power" supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.35 Kg
12.515.000 đ (13.766.500 đ inc tax)

SIPLUS S7-1200 6AG1212-1AE40-4XB0

6AG1212-1AE40-4XB0

SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC for medial exposure with conformal coating based on 6ES7212-1AE40-0XB0 . compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, Power supply: 20.4-28.8V DC Program/data memory 50 KB

Brand: Siemens AG
Made in: GERMANY
Weight: 0.34 Kg