Fail-safe CPUs

Bộ điều khiển SIMATIC S7-1200 fail-safe dựa trên CPU tiêu chuẩn S7-1200 và cung cấp thêm các chức năng liên quan đến an toàn.

Chúng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ định hướng an toàn theo tiêu chuẩn IEC 61508 lên đến SIL3 và ISO 13849-1 cho đến PL e.

Các chương trình liên quan đến an toàn được tạo ra trong cổng thông tin Tia . Công cụ kĩ thuật an toàn Step 7 cung cấp các lệnh, thao tác và khối cho các chương trình liên quan đến an toàn bằng ngôn ngữ LAD và FBD .Cuối cùng, có một thư viện với các khối được cấu hình sẵn, được phê duyệt TUV cho các chức năng liên quan đến an toàn.


12.093.000 đ (13.302.300 đ inc tax)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1AF40-0XB0

6ES7212-1AF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.34 Kg
12.093.000 đ (13.302.300 đ inc tax)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1HF40-0XB0

6ES7212-1HF40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212FC, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.35 Kg
19.035.000 đ (20.938.500 đ inc tax)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1HF40-0XB0

6ES7214-1HF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.45 Kg
28.029.000 đ (30.831.900 đ inc tax)

SIMATIC S7-1200 6ES7215-1AF40-0XB0

6ES7215-1AF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 150 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.47 Kg
19.035.000 đ (20.938.500 đ inc tax)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AF40-0XB0

6ES7214-1AF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.43 Kg
28.029.000 đ (30.831.900 đ inc tax)

SIMATIC S7-1200 6ES7215-1HF40-0XB0

6ES7215-1HF40-0XB0

SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 150 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.48 Kg