CPU 1214C

S7-1200 - CPU 1214C

Nhiều bộ nhớ hơn, IO tích hợp nhiều hơn và khả năng mở rộng hơn so với CPU 1212C

 • 3 biến thể khác nhau có sẵn
  CPU 1214 DC / DC / DC
  CPU 1214 DC / DC / Relais
  CPU 1214 AC / DC / Relais
 • Bộ nhớ công việc 100 KB / Bộ nhớ tải 4 MB
 • 6 bộ đếm nhanh (ba với tối đa 100 kHz; 3 với tối đa 30 kHz)
 • Với 14 DI / 10 DQ và 2 AI tích hợp
 • Có thể mở rộng bằng cách:
  - 1 bảng tín hiệu (SB)
  - 8 mô đun tín hiệu (SM)
  - 3 mô đun truyền thông (CM)

5.450.000 đ 6.108.000 đ (5.995.000 đ inc tax)
250 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AG40-0XB0

(1)
6ES7214-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.41 Kg
5.460.000 đ 9.108.000 đ (6.006.000 đ inc tax)
26 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1BG40-0XB0

6ES7214-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.49 Kg
5.460.000 đ 9.108.000 đ (6.006.000 đ inc tax)
45 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1HG40-0XB0

6ES7214-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.45 Kg