CPU 1212C

S7-1200 - CPU 1212C

Nhiều bộ nhớ hơn, IO tích hợp nhiều hơn và khả năng mở rộng hơn so với CPU 1211C

 • 3 biến thể khác nhau có sẵn
  CPU 1212 DC / DC / DC
  CPU 1212 DC / DC / Relais
  CPU 1212 AC / DC / Relais
 • Bộ nhớ công việc 75 KB / Bộ nhớ tải 2 MB
 • 4 bộ đếm nhanh (ba với tối đa 100 kHz; một với tối đa 30 kHz)
 • Tích hợp 8 DI / 6 DQ và 2 AI
 • Có thể mở rộng bằng cách:
  - 1 bảng tín hiệu (SB)
  - 2 mô đun tín hiệu (SM)
  - 3 mô đun truyền thông (CM)

3.700.000 đ 6.020.000 đ (4.070.000 đ inc tax)
55 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1AE40-0XB0

6ES7212-1AE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.34 Kg
3.700.000 đ 6.020.000 đ (4.070.000 đ inc tax)
45 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0

6ES7212-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.39 Kg
3.900.000 đ 6.020.000 đ (4.290.000 đ inc tax)
12 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1HE40-0XB0

6ES7212-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.35 Kg