CPU 1211C

S7-1200 - CPU 1211C

 • 3 biến thể khác nhau có sẵn
  CPU 1211 DC / DC / DC
  CPU 1211 DC / DC / Relais
  CPU 1211 AC / DC / Relais
 • Bộ nhớ công việc 50 KB / Bộ nhớ tải 1 MB
 • 3 bộ đếm nhanh (100 kHz)
 • Tích hợp 6 DI / 4 DQ
 • Có thể mở rộng bằng
  - 1 bảng tín hiệu (SB)

2.630.000 đ 4.474.000 đ (2.893.000 đ inc tax)
7 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7211-1BE40-0XB0

6ES7211-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 50 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.38 Kg
2.900.000 đ 4.474.000 đ (3.190.000 đ inc tax)
2 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7211-1HE40-0XB0

6ES7211-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.35 Kg
2.630.000 đ 4.474.000 đ (2.893.000 đ inc tax)
9 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7211-1AE40-0XB0

6ES7211-1AE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.34 Kg