CPU s7-1200

Bộ điều khiển SIMATIC S7-1200 module phù hợp cho các tác vụ tự động hóa đơn giản nhưng có độ chính xác cao. Bộ điều khiển SIMATIC S7-1200 có module nhỏ gọn, đa năng, đầu tư an toàn và hoàn toàn phù hợp với toàn bộ các ứng dụng.

Các cpu s7-1200 với tích hợp an toàn xử lý các tiêu chuẩn và liên quan đến an toàn. Thiết kế nhỏ gọn với IO, giao diện truyền thông đáp ứng các yêu cầu cao nhất của ngành và một loại các chức năng công nghệ tích hợp mạnh mẽ làm cho bộ điều khiển này trở thành một phần không thể thiếu trong giải pháp tự động hóa toàn diện.

5.450.000 đ 6.108.000 đ (5.995.000 đ inc tax)
250 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AG40-0XB0

(1)
6ES7214-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.41 Kg
7.876.440 đ 13.712.000 đ (8.664.084 đ inc tax)
30 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7215-1AG40-0XB0

6ES7215-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.45 Kg
2.630.000 đ 4.474.000 đ (2.893.000 đ inc tax)
7 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7211-1BE40-0XB0

6ES7211-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 50 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.38 Kg
3.700.000 đ 6.020.000 đ (4.070.000 đ inc tax)
55 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1AE40-0XB0

6ES7212-1AE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.34 Kg
5.460.000 đ 9.108.000 đ (6.006.000 đ inc tax)
26 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1BG40-0XB0

6ES7214-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.49 Kg
7.876.440 đ 13.712.000 đ (8.664.084 đ inc tax)
21 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7215-1BG40-0XB0

6ES7215-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.5 Kg
2.900.000 đ 4.474.000 đ (3.190.000 đ inc tax)
2 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7211-1HE40-0XB0

6ES7211-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.35 Kg
2.630.000 đ 4.474.000 đ (2.893.000 đ inc tax)
9 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7211-1AE40-0XB0

6ES7211-1AE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.34 Kg
3.700.000 đ 6.020.000 đ (4.070.000 đ inc tax)
45 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0

6ES7212-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.39 Kg
5.460.000 đ 9.108.000 đ (6.006.000 đ inc tax)
45 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7214-1HG40-0XB0

6ES7214-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.45 Kg
3.900.000 đ 6.020.000 đ (4.290.000 đ inc tax)
12 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7212-1HE40-0XB0

6ES7212-1HE40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.35 Kg
7.876.440 đ 13.712.000 đ (8.664.084 đ inc tax)
6 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7215-1HG40-0XB0

6ES7215-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 125 KB

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.47 Kg